Chủ Nhật, 14 Tháng Tám 2022 19:26:12 Tin tức 24h qua

TT

Số ký hiệu

Trích yếu

Tải về

1 65/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
2 63/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
3 64/2020/QH14 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
4 62/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
5 60/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều
Bản quyền thuộc về phapluatdoisong.vn
Đại diện bởi: Pháp luật và Đời sống.
Điện thoại: Đang cập nhật
Địa chỉ: Số 136 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Email: Đang cập nhật
Pháp luật và Đời sống