Thứ Bảy, 25 Tháng Sáu 2022 15:40:24 Tin tức 24h qua

Thanh Hóa: Kiến nghị Công ty Lộc Phát nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc phản ánh không đủ cơ sở

Thứ Tư, 02 Tháng Mười Hai 2020 14:49:14

Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa vừa có báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh nội dung đơn thư của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Lộc Phát (Cty Lộc Phát) phản ánh về việc chuyên viên của Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường mạo nhận đoàn liên ngành đi thanh tra doanh nghiệp..

Xác minh nội dung phản ánh của của Cty Lộc Phát

Kết quả xác minh, thứ nhất về nội dung phản ánh trong một tháng có 4 đoàn thanh tra, kiểm tra đối với Cty Lộc Phát. Căn cứ hồ sơ tư liệu do Cty Lộc Phát (thôn 6, xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) cung cấp, trong thời gian từ ngày 21/9/2020 đến trước khi đoàn thanh tra liên ngành Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh thanh tra Cty Lộc Phát để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn, UBND xã Liên Lộc có làm việc với Cty Lộc Phát để thống nhất công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã. Theo giấy mời ngày 21/9/2020, Phòng Kinh tế Hạ tầng có phối hợp với xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc có buổi làm việc với Cty Lộc Phát để kiểm tra hiện trạng xây dựng công trình của doanh nghiệp (có biên bản kiểm tra ngày 31/9/2020).

Qua làm việc với công chức lãnh đạo Phòng TN&MT huyện Hậu Lộc, Chủ tịch UBND xã Liên Lộc, công chức lãnh đạo Thanh tra Sở TN&MT và các cá nhân liên quan, Sở Nội vụ nhận thấy các cuộc làm việc của Phòng Kinh tế Hạ tầng, UBND xã Liên Lộc với Cty Lộc Phát là việc làm thường xuyên để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn.

 Báo cáo kết quả kiểm tra của Sở Nội vụ Thanh Hóa theo đơn thư phản ánh của Cty Lộc Phát

Thứ hai, về căn cứ tiến hành thanh tra của đoàn liên ngành Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh đối với Cty Lộc Phát. Ngày 6/2/2020 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công văn 1322/UBND-THKH về việc triển khai thực hiện Kết luận 899-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình triển khai các dự án đầu tư và danh mục các dự án lớn để tổ chức thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tại điểm 3 Công văn số 1322/UBND-THKH, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất đối với 280 dự án đã được giao đất, cho thuê đất triển khai chậm tiến độ (đã được tổng hợp tại báo cáo số 245/BC-BCS ngày 11/9/2019 của Ban Cán sự UBND tỉnh); tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi các dự án vi phạm (nếu đủ điều kiện thu hồi) hoặc gia hạn tiến độ sử dụng đất theo quy định pháp luật về đất đai.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Giám đốc Sở TN&MT đã ban hành Quyết định số 293/QĐ-STNMT ngày 29/7/2020 về thanh tra việc thực hiện dự án đầu tư và sử dụng đất của các tổ chức, doanh nghiệp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh (trong đó có Cty Lộc Phát). Đồng thời, thành lập đoàn thanh tra liên ngành gồm Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh do ông Nguyễn Văn Thanh, Chánh Thanh tra Sở TN&MT làm trưởng đoàn và 12 thành viên khác của các đơn vị nói trên.

Theo Quyết định số 293/QĐ-STNMT, đoàn thanh tra có nhiệm vụ xem xét, kiểm tra hồ sơ và hiện trạng sử dụng đất, kết quả thực hiện dự án đầu tư và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của doanh nghiệp, cá nhân sử dụng sử dụng đất, tiến độ đầu tư theo dự án được phê duyệt, mục đích sử dụng đất được được giao, được thuê theo quy định của pháp luật. Kết luận đầy đủ từng nội dung Thanh tra, chỉ ra nguyên nhân, trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân liên quan, kiến nghị các biện pháp xử lý, tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở kết quả thanh tra. Do đối tượng thanh tra gồm 280 dự án trên địa bàn, đoàn thanh tra liên ngành chia thành 4 nhóm để tiến hành việc thanh tra. Nhóm 2 được giao thanh tra đối với 69 dự án, trong đó có dự án của Cty Lộc Phát.

Từ kết quả kiểm tra, xác minh nêu trên cho thấy việc Đoàn thanh tra liên ngành tiến hành Thanh tra Cty Lộc Phát là thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, có Quyết định, kế hoạch thanh tra cụ thể theo quy định của pháp luật. Việc đoàn Thanh tra phản ánh các nhóm để tiến hành thanh tra phù hợp, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Không có trường hợp mạo danh để thanh tra doanh nghiệp

Thứ ba, về nội dung phản ánh đoàn thanh tra không có giấy mời đại diện doanh nghiệp, không thông báo về việc thanh tra cho doanh nghiệp (doanh nghiệp không nhận được thông báo). Theo báo cáo của Đoàn thanh tra liên ngành, trước khi tiến hành thanh tra, đoàn đã gửi Quyết định Thanh tra (số 293/QĐ-STNMT) cho Cty Lộc Phát kèm Thông báo của Đoàn về việc thanh tra. Kiểm tra sổ theo dõi công văn đi tại bộ phận văn thư Sở TN&MT có ghi chép về việc phát hành Quyết định số 293/QĐ-STNMT cho 14 tổ chức, cá nhân (trong đó có Cty Lộc Phát). Đồng thời, ông Lê Thế Ái, Phó Chánh Thanh tra Sở TN&MT cũng đã gọi điện trực tiếp cho ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Cty Lộc Phát thông báo về việc thanh tra đối với doanh nghiệp.

Diễn biến buổi làm việc, theo báo cáo của Đoàn thanh tra liên ngành, sau khi công bố và phổ biến nội dung Thanh tra, Đoàn tiến hành làm việc với đơn vị. Tuy nhiên, tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Cty Lộc Phát không phối hợp cung cấp thông tin và hồ sơ cho Đoàn thanh tra, có thái độ bất hợp tác, đại diện lãnh đạo Cty Lộc Phát, ông Nguyễn Anh Tuấn bỏ về không có lý do khi đang làm việc.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Lộc Phát của UBND huyện Hậu Lộc về việc xây dựng không đúng thiết kế được phê duyệt

Về nội dung phản ánh, khi làm việc với Cty Lộc Phát, Đoàn thanh tra chỉ có 3 người, trong đó có 1 người không rõ tên, đoàn không xuất trình giấy giới thiệu, không công bố nguyên nhân thanh tra, không mặc trang phục, phù hiệu, có thái độ sách nhiễu. Qua xác minh cho thấy, buổi chiều ngày 6/10/2020, tại trụ sở UBND xã Liên Lộc, làm việc với Cty Lộc Phát gồm có các ông Lê Thế Ái, Phó Chánh Thanh tra Sở TN&MT; Nguyễn Khắc Tuấn, Chuyên viên Chi cục Biển–Hải đảo Sở TN&MT; Mai Phạm Khánh, Chuyên viên phòng Quản lý hoạt động xây dựng thuộc Sở Xây dựng là những thành viên Đoàn thanh tra liên ngành theo Quyết định số 293/QĐ-STNMT của Giám đốc Sở TN&MT. Cán bộ công chức được mời tham gia, phối hợp gồm các ông Lý Bách Chiến, Chủ tịch UBND xã Liên Lộc; Lê Văn Đua, chuyên viên phòng TN&MT huyện Hậu Lộc. Không có trường hợp cá nhân giả mạo thanh tra để thanh tra doanh nghiệp.

Về việc Cty Lộc Phát phản ánh, Đoàn thanh tra không có giấy giới thiệu, không công bố nguyên nhân thanh tra. Qua nghiên cứu cho thấy, việc Thanh tra Cty Lộc Phát của đoàn liên ngành là thanh tra theo kế hoạch, không phải thanh tra đột xuất do có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Mặt khác, theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010, người có thẩm quyền quyết định thanh tra phải gửi công bố Quyết định thanh tra cho đối tượng thanh tra, tổ chức cá nhân liên quan và tổ chức công bố quyết định thanh tra, thành phần công chức tham gia đoàn thanh tra. Theo đó, đoàn thanh tra chỉ thực hiện việc công bố Quyết định thanh tra mà không phải xuất trình giấy giới thiệu và công bố nguyên nhân thanh tra.

Thứ năm, về nội dung phản ánh khi làm việc với Cty Lộc Phát, Đoàn thanh tra không mặc trang phục, phù hiệu, có thái độ sách nhiễu. Căn cứ bức ảnh chụp các thành viên buổi làm việc do Cty Lộc Phát cung cấp thì số cán bộ, công chức có mặt trong buổi làm việc không mặc trang phục, phù hiệu, do hầu hết không thuộc đối tượng được cấp chế độ trang phục, phù hiệu theo quy định tại Thông tư số 02/2015/TT-TTCP ngày 16/3/2020 của Thanh tra Chính phủ. Tuy nhiên, việc cán bộ, công chức trong khi thi hành nhiệm vụ không đeo thẻ công chức là thiếu sót cần được rút kinh nghiệm.

Về hành vi sách nhiễu của các thành viên trong Đoàn thanh tra, theo phản ánh của Cty Lộc Phát, qua làm việc với đoàn kiểm tra, xác minh của Sở Nội vụ, giải trình của các thành viên trong Đoàn, Sở Nội vụ nhận thấy, nội dung làm việc của các thành viên Đoàn thanh tra liên ngành tại buổi làm việc không nằm ngoài nội dung thanh tra theo Quyết định số 293/QĐ-STNMT của Giám đốc Sở TN&MT. Các câu hỏi của các thành viên Đoàn thanh tra đối với đại diện Cty Lộc Phát chưa thể hiện sự sách nhiễu như phản ánh của Cty Lộc Phát.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh nội dung đơn thư phản ánh của Cty Lộc Phát, Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở TN&MT chỉ đạo thành viên Đoàn thanh tra rút kinh nghiệm phải kiểm tra chặt chẽ việc gửi các Quyết định thông báo về việc thanh tra, kiểm tra đến đối tượng trước khi tiến hành thanh tra, kiểm tra. Đối với Cty Lộc Phát, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc ứng xử và nhận xét, phản ánh hành vi của cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra đối với đơn vị, không nhận xét, phản ánh chủ quan, không đủ cơ sở.

Được biết, ngày 19/11/2020, ông Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 45 triệu đồng đối với Cty Lộc Phát về hành vi xây dựng công trình không đúng theo thiết kế xây dựng được thẩm định, phê duyệt. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, Cty Lộc Phát phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền thẩm định lại hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định. Hết thời hạn này, Cty Lộc Phát không xuất trình được hồ sơ thiết kế xây dựng đã thẩm định lại thì bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm theo quy định của pháp luật.

Theo https://thanhtra.com.vn/thanh-tra/ket-luan-thanh-tra/kien-nghi-cong-ty-loc-phat-nghiem-tuc-rut-kinh-nghiem-trong-viec-phan-anh-khong-du-co-so-174946.html

Xem thêm:
Bình luận:
Họ và tên   Điện thoại:
Bình luận  

Bản quyền thuộc về phapluatdoisong.vn
Đại diện bởi: Pháp luật và Đời sống.
Điện thoại: Đang cập nhật
Địa chỉ: Số 136 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Email: Đang cập nhật
Pháp luật và Đời sống