Thủ phạm kéo Apple xuống đáy vực hiện tại không ai khác chính là iPhone X

0
Nếu bạn kỳ vọng 90 tỷ USD thì 84 tỷ USD sẽ gây thất vọng. Sau iPhone X, mọi kỳ vọng vào Apple và iPhone đều đã bị bóp méo.